KKV-k innovációs képességének támogatása (GINOP Plusz 2.1.3-24)

Benyújtási időszak:

1. értékelési szakasz: 2024. szeptember 03. – 2024. szeptember 30.
2. értékelési szakasz: 2025. március 03. – 2025. április 22.

Pályázat célja:

A mikro- és kisvállalkozások, különösen az innovációt eddig nem végző vállalatok tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával, valamint az S3-ban szereplő kihívásokra reagálva a vállalatok versenyképesebbé tétele az innováció különböző fajtáinak erősítésével (ideértve a nyílt innovációt), KFI kapacitásaik és technológiai színvonaluk javításával, technológiatranszfer, valamint innovációs szolgáltatások biztosításával.

Pályázók köre:

Mikro és kisvállalkozások:

i. amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

ii. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt;

iii. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

 

Elszámolható költségek:

1) Projektelőkészítés költségei:

  1. a) A projekt előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás vagy megbízás:

 

2) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

  1. a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás a felhívásban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan (legfejlebb 900 000 ezer Ft/hó/fő)
  • Bérköltség;
  • A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;
  • Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria).

A projekt keretében üzleti folyamat innovációs tevékenységenként 1-1 fő foglalkoztatott személyi jellegű ráfordítása számolható el!!!

 

3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

  1. a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

– A tevékenységekhez kapcsolódóan legfeljebb a külön táblázat szerint rögzített tanácsadástípusok nettó óradíjainak megfelelően igénybevett innovációs tanácsadás díja.

– Amennyiben a projekt keretében a támogatási igénylő a felsorolt innovációs tevékenységek közül egyet valósít meg, abban az esetben legfeljebb 100 óra tanácsadási költség, több innovációs tevékenység megvalósítása esetén legfeljebb 200 óra tanácsadási költség számolható el.

 

4) Beruházáshoz kapcsolódó költségek – max. 70 %

  1. a) Eszközbeszerzés költségei: (VTSZ lista szerint)

– Új, legfeljebb 4 db, egyenként minimum nettó 1.000.000 Ft értékű eszközök (nettó 1.000.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható!!!

  1. b) Immateriális javak beszerzésének költsége (TESZOR lista szerint)

– Szoftverek beszerzése a felhívásban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan.

– A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési menedzsment szoftver esetében kizárólag FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) integrációval rendelkező szoftver szerezhető be.

 

5) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

  1. a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja alábbiak szerint:

– Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 18 hónapig tartó időtartamban).

– A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

 

Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

 

6) Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei:

  1. a) Átalány költség:

– A felhívásban foglalt támogatható tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, rezsi) csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be, melynek mértéke a projekt keretében elszámolható közvetlen költségek pontosan 7 %-a.

– Hardvereszközök költségei a felhívás 3. számú mellékletében található informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alapján, kizárólag átalány alapúan számolhatók el.

 

Támogatási összeg:

Minimum 20 000 000 Ft – maximum 50 000 000 Ft

 


Fontos információk a pályázatról

Pályázat státusza tervezett
Pályázati kategória kutatásfejlesztés
Kik pályázhatnak? KKV-k
Induló vállalkozások is pályázatnak? nem
Támogatási forma vissza nem térítendő
Területi korlátozás országos