Szeptemberig pályázható a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú) felhívás. A rendelkezésre álló forrás 120 milliárt Ft-ról 130 milliárd Ft-ra emelték.Ügyfélszolgálatok elérhetősége is változott, az MFBpont helyett, a következő weboldalon tájékozódhatnak: http://www.mfb.hu

A keretösszegen túl a pályázati felhívásban is történtek módosítások, amelyek a következők:

Támogatást igénylők köre
a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Regionális beruházási támogatás keretében nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben

  •  a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredet létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
  •  az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
  • a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg
  • azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett Magyarország által nyújtott állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett elege

Regionális beruházási támogatás továbbá akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás a kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a beruházást meg kívánja valósítani és kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás befejezésétől számított második év végéig a létesítményt, amelyben a beruházás megvalósult nem telepíti át.

Jelentős változás, hogy a támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja is megváltozott. A támogatási kérelmek benyújtása 2018 május 31-e 12 óráról módosult 2018. szeptember 25-e 12 órára, így a kiválasztási eljárásrend alapján az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2017. május 31.12 óra 00 perc
  • 2017. augusztus 28. 12 óra 00 perc
  • 2017. november 20. 12 óra 00 perc
  • 2018. február 28. 12 óra 00 perc
  • 2018. május 31. 12 óra 00 perc
  • 2018. szeptember 25. 12 óra 00 perc

 


Forrás és további részletek: www.palyazat.gov.hu/modosult-a-vallalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tamogatsa