Támogatás új vállalkozásoknak Budapesten és Pest megyében

Budapesten és Pest megyében érhető el a „Vállalkozó Start” Program, melynek keretében az életképes vállalkozási ötlettel és vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok saját vállalkozásuk indításához vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válás és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.


A programba azon regisztrált álláskeresők bevonása történik, akik a programba vonáskor rendelkeznek vállalkozói szemlélettel, életképes vállalkozási ötlettel a Közép-Magyarország régió területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkeznek más vállalkozásban többségi tulajdonnal 18. életévüket betöltötték vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak.

A programba bevonhatók továbbá azok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők is.

A támogatott vállalkozás jogi forma szerint a következő lehet:

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:

GFO 113 – korlátolt felelősségű társaság
GFO 117 – betéti társaság
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
GFO 231 – egyéni vállalkozó
GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó
GFO 228 – egyéni cég
Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)
GFO 231 – egyéni vállalkozó
GFO 117 – betéti társaság
A vállalkozás székhelyének Pest megyében, illetve Budapesten kell lennie.

A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek:

Foglalkoztatás a 12 hónapig tartó támogatási időszakban.

Maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatók el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó. Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el.

A támogatást igénylő vállalkozás az üzleti tervének megfelelő és a vállalkozásindításához szükséges tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő átalányban részesül, melynek keretében az alábbi költségeket számolhatja el:
Vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó költségek (cégalapítás, kötelező engedélyek beszerzése, eszközbeszerzés, eszközbérlés, a gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy irodabérlés, információs technológia-fejlesztés, piacra jutás támogatása, anyagbeszerzés, immateriális javak beszerzése)

Az igényelhető támogatási összeg –  4 573 800 Ft

A „Vállalkozó Start” Program tervezett ütemezése:

  • Regisztráció, a részvételi szándék jelzése: 2019. októbertől
  • Jelentkezés, a részvételi feltételeknek történő megfelelés vizsgálata: 2019. novembertől
  • Kompetenciamérés, személyes elbeszélgetések: 2019. novembertől
  • Vállalkozói képzés és tanácsadási alkalmak: 2020. januártól
  • Üzleti tervek összeállítása és bírálata: 2020. februártól
  • Vállalkozások megalapítása és a vissza nem térítendő támogatás igénylése: 2020. áprilistól
  • Vissza nem térítendő támogatás felhasználása: 2020. májustól

A teljes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.


Forrás: OFA.hu