Társadalmi egyeztetésen az élelmiszeripari és a borászati felhívás tervezete

Társadalmi egyeztetésen a VP3-4.2.1-4.2.2-19 „A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén” pályázati felhívás, mely keretében élelmiszer-feldolgozó és borászati üzemek fejlesztése lehetséges.  

A kérelmeket olyan mezőgazdasági termelők nyújthatják be, akik a VP3-16.4.1-17 kódszámú, „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című felhívás keretében támogatott REL együttműködési csoport tagjai vagy a tervezett beruházásuk kapcsolódik a csoport által benyújtott projekttervhez. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft. A támogatási kérelmek előreláthatólag 2019. november 4-től lesznek benyújthatók.

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen felhívás a REL együttműködési csoport tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. A megtermelt javak jelentős része esetében szükséges a termelést feldolgozással továbbfejleszteni mind a végfelhasználó vásárlói igények kiszolgálása, mind a szezonalitás kiküszöbölése, mind a minél nagyobb jövedelmezőség érdekében. További cél a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartása, az ágazati szereplők versenyképességének javítása, valamint a környezeti szempontok figyelembevételével történő fejlesztések megvalósítása.
A felhívás keretében támogatásra kizárólag a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében – a projekttervük alapján – támogatásban részesült REL együttműködési csoportok mezőgazdasági termelő tagjai jogosultak.

A projekt keretében támogatható új gépek és eszközök beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, valamint a tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. Emellett támogathatók az alábbi tevékenységek is:

  • energiahatékonysági fejlesztések: hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, világítási rendszerek cseréje, technológiai folyamatok energetikai korszerűsítése
  • megújuló energiaforrást hasznosító berendezések telepítése: napkollektoros, napelemes rendszer, biomassza és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia használata, biogáz termelé, szélenergia használata
  • telepi infrastruktúra fejlesztése
  • anyagmozgatáshoz kapcsolódó eszköz beszerzése
  • informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
  • bortároló tartálykapacitás bővítése
  • fahordó vásárlása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft. A támogatási intenzitás a közép-magyarországi régióban 50%-os, a régión kívül 60%-os.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 4. napjától 2021. november 3. napjáig van lehetőség, a szakaszos elbírálás első határnapja 2019. december 4.

A pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el