Társadalmi egyeztetésen a VP1-1.2.1-23 Bemutató üzemek támogatása pályázat

Megjelent társadalmi egyeztetésre a VP1-1.2.1-23 Bemutató üzemek támogatása pályázat. A pályázat keretében várhatóan 2023 július 3-tól akár 1 milliárd forintra lehet pályázni bemutató üzemi programok megszervezése és lebonyolítása, valamint az ehhez kapcsolódó marketing tevékenységre.

A felhívás célja a bemutató üzemi programok megvalósítása, illetve az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása a tudásátadásra, tájékoztatásra irányuló szolgáltatás nyújtója számára biztosított támogatással.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • agrárszakképzési centrumok,
  • 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv, amely fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végző kutatóintézetek, állomások fenntartója/tulajdonosa,
  • tangazdasággal rendelkező felsőoktatási intézmények, beleértve egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is
  • felsőoktatási intézmény 100%-os tulajdonában levő tangazdaságot/tanüzemet működtető gazdasági társaság;
  • erdészeti tudásközpontok.

A felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:

  • Az agrárgazdaság szereplőinek nyújtott bemutató üzemi programok megszervezése és lebonyolítása, továbbá az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység (beleértve a promóciós anyagok beszerzése/elkészítése), kiadványok készítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint. A támogatás maximális mértéke 95%.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2023. július 3. és 2023. november 5. között lesz lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • Első szakasz: 2023. július 3. – 2023. szeptember 3.
  • Második szakasz: 2023. szeptember 4. – 2023. november 5.

Forrás és a felhívás-tervezete: palyazat.gov.hu