Társadalmi egyeztetésen az egyszer használatos műanyagtermékek kiváltására vonatkozó felhívás

Társadalmi egyeztetésen a „Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása” című (VEKOP-1.2.8-20 kódszámú) felhívás tervezete.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. december 28-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 400.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke:

  • a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a
  • a középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a

Jelen konstrukció is feltételesen visszatérítendő támogatás, mely szerint az összköltség maximum 45%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A felhívás célja egyrészt az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintett, másrészt az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó, továbbá a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot vesztett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása. Cél az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a támogatása.

A pályázat keretében támogatott tevékenység az Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy az előminősítésen átestek;
  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőzően minimum 3 fő volt;
  • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt;
  • amelyek cégkivonatuk alapján rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzett, a felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is;

Az előminősítésre a znb.ifka.hu oldalon lehet regisztrálni, a minősítés megszerzésére 2021. február 1-ig jelentkezhetnek a vállalkozások.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 11. 12:00-ig lehetséges.

Forrás: palyazat.gov.hu