Társadalmi egyeztetésen az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás tervezete

Elindult az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Felhívás célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A Felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására. A felhívás célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak majd be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

I. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás:

 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

II. Borászati üzemek fejlesztése

 • Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás:
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó és önállóan támogatható:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása:

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
 • élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása
 • épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
 • építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával

Választható tevékenységek:

 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • Telepi infrastruktúra fejlesztése
 • Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 • Ingatlan vásárlás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 100 millió Ft – 5 milliárd Ft.

Amennyiben a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási összeg meghaladja a 3 milliárd Ft-ot, az Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meghozatalához a Kormány előzetes állásfoglalását kell kérnie a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése alapján.

Benyújtára várhatóan szakaszosan, 2021. szeptember 13. – 2021. december 7. között lesz lehetőség.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. május 10. napjáig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Forrás: palyazat.gov.hu