Továbbra is elérhető a GINOP gyakornokok foglalkoztatását támogató pályázata

Egészen 2020. március 31-ig nyújthatják be pályázataikat a KKV-k a „GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című felhívásra, a Budapest és Pest megyén kívüli településeken. A program keretében minimum 2.300.000 forint, maximum 30.000.000 forint, akár 100%-os intenzitású támogatás is igényelhető gyakornokok foglalkoztatására.

Az utóbbi időben kevés hírt lehet hallani róla, azonban még mindig elérhető a GINOP-5.2.4-16-es kódszámú, „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című felhívás. A program célja, hogy a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítse, és ezzel későbbi foglalkoztathatóságuk is javuljon. A pályázat egyfelől bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornokok foglalkoztatásához, kilenc hónapon keresztül. Másfelől lehetőség nyílik segítő gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására, vagy az újonnan létrejövő munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására.

A támogatásra magyarországi székhellyel rendelkező mikro- kis- és középvállalkozások, köztük kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók és egyéni cégek pályázhatnak.
A minimum 2,3 millió, és maximum 30 millió forintos támogatást a gyakornokok foglalkoztatására, ezen kívül a foglalkoztatásához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátására és a gyakornok foglalkoztatását támogató kapcsolattartó szakember tevékenységére igényelhető. Ezen felül kiegészítő tevékenységként támogatható a gyakornoki munkahely kialakításához szükséges eszközök beszerzése, az ehhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások. Ugyanígy támogathatóak a megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatásához szükséges átalakítások, felszerelések beszerzése, vagy segítő személy alkalmazása.

A program keretében minimum 2.300.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft támogatás igényelhető. A támogatás intenzitása a különböző támogatási kategóriáktól függően az következőképpen alakul:

1. csekély összegű támogatás esetében az összes elszámolható költség 100%-a
2. hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás: az összes elszámolható költség 50%-a
3. megváltozott munkaképességű munkavállaló foglakoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás: az összes elszámolható költség 75%-a
4. megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás: az összes elszámolható költség 100%-a

A pályázat 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között nyújtható be.

 

A GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás az alábbi linken érhető el.

 

Forrás: palyazat.gov.hu