Továbbra is nyitva áll a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése pályázat

Közel ötven milliárd forintos keretösszeggel továbbra is nyitva áll a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.4-16 kódszámú, „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című pályázata.

A mezőgazdasági termelők egyéni projektenként maximum 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft-os vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak, a támogatási intenzitás 40-50%-ig terjed. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 4-éig van lehetőség és a következő határnap 2020. október 5.

Támogatási kérelmet azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, az árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Támogatási igény alábbi tevékenységekhez nyújtható be:

1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:

  • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására;
  • geotextíliák elhelyezése;
  • tározó terek vízzáró szigetelése;
  • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása;
  • partvédő művek, földművek kialakítása.

2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:

  • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
  • szűrőmező kialakítása,
  • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:

  • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
  • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
  • szükséges átemelők,
  • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója:

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése;
  • a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése;
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása;
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása;
  • földmedrű csatornák burkolása.

5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése;
  • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
  • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása;
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

6. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása:

  • meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás;
  • megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása).

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

Forrás: palyazat.gov.hu