Új gyakornoki támogatási program indul Budapesten és Pest megyében

Megjelent a „VEKOP-8.3.2-18 Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban” című pályázat tervezete. A felhívás szerint budapesti és pest megyei KKV-k igényelhetnek minimum 2,3 millió, maximum 10 millió forintos támogatást, első sorban gyakornokok foglalkoztatására és gyakornoki mentori tevékenységekre. A pályázatok benyújtására 2018. augusztus 3-tól 2018. november 30-ig lesz lehetőség.

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban, vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt vállalati gyakornoki mentor tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

Támogatásra azok a mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, melyek rendelkeznek legalább két lezárt teljes üzleti évvel, éves átlagos statisztikai állományi létszáma az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt, illetve Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik.

A pályázati program keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása kötelező:
• Gyakornokok foglalkoztatása,
• Vállalati gyakornoki mentori tevékenység

Ezen kívül továbbá opcionálisan támogatás igényelhető megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatására, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzésére és infrastrukturális vagy ingatlan beruházásra, valamint megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetén a munkába járást segítő, vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatására.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.300.000 forint maximum 10.000.000 forint lehet. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 80 %-a.

A tervezet szerint a pályázatok benyújtása 2018. augusztus 3. 8:00 és 2018. november 30. 14:00 között lehetséges.

 

A felhívás tervezete az alábbi linkre kattintva érhető el.