Új K+F pályázat indul szeptembertől

Új GINOP kutatás-fejlesztési pályázat indul a szeptemberben. A tervezet szerint minimum 350 millió, maximum 2 milliárd forint támogatást igényelhetnek a konzorciumban induló vállalatok, nonprofit társaságok, költségvetési szervek és felsőoktatási intézmények. A jelenleg is elérhető Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú) pályázattal ellentétben nem lesz szükség hitel felvételére a támogatás mellé. A pályázatokat 2018. szeptember 3-tól 2018. október 16-ig lehet benyújtani. A pályázaton csak azok a pályázók indulhatnak, akik rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016-ban vagy 2017-ben kiállított támogató véleményével.

A GINOP-2.2.1-18 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések című felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. Olyan projektek támogathatóak, amelyek hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növeléséhez. A projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek és új K+F+I munkahelyek jöhetnek létre.

Támogatási kérelmet kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek
 • éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • kettős könyvvitelt vezetnek
 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek

Pályázhatnak továbbá főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nem állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, költségvetési szervek, valamint egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények is.

Támogatható tevékenységek:
a) Alapkutatás: Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.

b) Alkalmazott ipari kutatás: Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van az alábbiak szerint:

 • 350 millió és maximum 500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás esetén minimum 2 fő,
 •  500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás felett minimum 3 fő.

c) Kísérleti fejlesztés

A fenti tevékenységek valamelyikének megvalósítása mellett támogatás igényelhető továbbá technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére, kutatási infrastruktúrához szükséges épület építésére, bővítésére, átalakítására, korszerűsítésére, infrastrukturális fejlesztésekre, valamint Immateriális javak beszerzésére.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 350 millió Ft, maximum 2000 millió Ft. Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes támogatási összegének 5%-át kitevő támogatást kell igényelnie.
A támogatás intenzitása a támogatási kategóriáktól függően az alábbiak szerint alakulhat:

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:

(a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

 • (i) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
 • (ii) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
 • (iii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:

 • (i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,
 • (ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.

Csekély összegű támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

Regionális beruházási támogatás: A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következő:
(a) Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: mikro- és kisvállalkozás: 45%, középvállalkozás: 35%, nagyvállalkozás 25%
(b) Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: mikro- és kisvállalkozás 55%, középvállalkozás 45%, nagyvállalkozás: 35%
(c) (c) Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-NagykunSzolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás: 60%, nagyvállalkozás 50%.

A pályázatok benyújtása 2018. szeptember 3-tól 2018. október 16 12.00 lehetséges.

A felhívás tervezete az alábbi linken érhető el.