Új kutatás-fejlesztési pályázat indult 45 milliárd forintos kerettel

A megújuló hazai innovációs és K+F pályázati rendszer keretében több új felhívást fog megnyitni az NKFIH a következő hónapokban. Ezek közül az első május 29-én megjelent felhívás a 2019-1.1.1-PIAC KFI kódszámot viselő, Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása című pályázat.

Várhatóan augusztusig kerülhet sor a pályázatok benyújtására, de a rendelkezésre álló 45 milliárd forintos keret kimerülése esetén a pályázat felfüggesztésre kerül.

 A meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

  • jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányulnak;
  • a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható.

A pályázat keretében „A” és B” alprogram került meghatározásra
„A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan és konzorciumi formában, a „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be. Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek.

Önállóan támogatható tevékenységek

• Kísérleti fejlesztés
Önállóan nem támogatható tevékenységek
• Alkalmazott (ipari) kutatás
• Eljárási és szervezési innováció
• Eszközbeszerzés
• Immateriális javak beszerzése
• Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
• Projekt koordinációs tevékenység
• Piacra jutási tevékenység
• Iparjogvédelmi tevékenység

A támogatás összege:
“A” alprogram esetén 100-500 millió Ft,
“B” alprogram esetén 400-1000 millió Ft.


A támogatási intenzitás a pályázó méretétől, a tevékenységek és az elszámolható költségek jellegétől, valamint a megvalósítás helyszínétől függ. A megvalósítás földrajzi területe: Magyarország egész területe, tehát Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztések is támogathatók.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása 2019. augusztus 05. 14 óráig lehetséges.

Bővebb információk az alábbi linken elérhetők.

Forrás: NKFIH