Megjelent az építőipart támogató eszközbeszerzési pályázat!

Megjelent az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás tájékoztatója, mely meghatározza a 20 milliárd forint keretösszegű pályázat feltételeit. A támogatásra jelenleg 20 és 250 fő közti foglalkoztatotti létszámú vállalatok pályázhatnak 50 millió és egymilliárd forint közötti összegre, vissza nem térítendő támogatásként.

Támogatási igényt nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozások amennyiben: 

a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,
b) alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
c) legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír

Kizárólag a TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységi körök támogathatóak. Egy kedvezményezett részére legalább 50 millió, legfeljebb 1 milliárd forint összegű támogatás nyújtható.

A meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységeken belül támogatás igényelhető az alábbi kiadásokra:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;
d) információs technológia-fejlesztés;
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése;
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás; i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

A projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítmény-növekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében

Az alábbi költségek számolhatóak el:
I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek – technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke; – telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit; – alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások; – a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei; – immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint – a testreszabás költségei; – a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei; – és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
II. II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható – közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység; – közbeszerzési eljárás díja

A támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15-e lehet, a támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében

Támogatási kategóriák:

 • Csekély összegű támogatás:
  Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a de minimis rendelet ezt lehetővé teszi.
 • Regionális beruházási támogatás:
  A beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból kell biztosítania.

Támogatási intenzitása a regionális térkép alapján:
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 50%
Közép-Dunántúl: 35%
Nyugat Dunántúl: 25%
Pest megye: 20-35%

A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető

 • Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás:
  (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.
  (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
 • Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás:
  A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás sajátos esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ára növelhető feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t.
 • Eljárási és szervezési innováció támogatása:
  Nagyvállalkozásnak nyújtott támogatás csak akkor egyeztethető össze, ha a nagyvállalkozás a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kkv-kkal, és ha az összes elszámolható költség legalább 30%-át az együttműködő kkv-k viselik. A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kkv-k esetében pedig az elszámolható költségek 50%-át.
 • Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás:
  A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át. A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 10 százalékponttal növelhető.
 • A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:
  A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át. Az intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

A részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el.