Új pályázat víziközművek energiahatékonyságának javítására

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdet öt milliárd Ft értékben víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott hatályos víziközmű-szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság ellátásért felelőssel közösen alkotott konzorciumok azzal, hogy a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek tulajdonjogi helyzete változatlan marad.

Az egyedi támogatás keretében az alábbi eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

 • Nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
 • Szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.
 • Szennyvíziszap-víztelenítő berendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.
 • A technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
 • A hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
 • Amennyiben a támogatható szivattyú cserék, fúvó cserék, vagy víztelenítő berendezés cserék meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás szabályozók beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni.
 • Biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
 • Technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez

Támogatható továbbá energia-megtakarítást eredményező, napelemes rendszer telepítését megvalósító tevékenységek az alábbiak szerint:

 • Napelemek alkalmazása autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan.

Állami támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható. Kizárólag energia-megtakarítást eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatóak el.

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a támogatási igény szerinti cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energia-megtakarítást. Ezek a költségek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

 • a támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: támogatási kérelem írása, a fejlesztés lebonyolítása, a támogatási kérelem sokszorosításának költségei, stb.);
 • szállítási díj, kiszállási díj;
 • területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;
 • raklap bérleti díj, raktározási költségek;
 • átépítés, átalakítás, bővítés költségei;
 • pénzügyi szolgáltatások költségei;
 • műszaki tartalék;
 • műszaki ellenőri költségek;
 • reklámtábla elhelyezése;
 • az egyedi támogatási kérelem benyújtását megelőzően vásárolt eszközök, berendezések;
 • használt eszközök, berendezések beszerzésének és beszerelésének költségei.

A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból áll. 
A támogatással érintett, megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás a teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. február 01-től 2019. február 28-ig van lehetőség.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.