Új vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása

3 milliárd forint keretösszeggel megjelent a GINOP-1.1.1-18 „Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás. A pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozásokpályázhatnak inkubációs szolgáltatást célzó program kidolgozására, fejlesztésére, valamint ehhez kapcsolódóan a infrastrukturális beruházásra, információ-technológiai fejlesztésre is. A felhívás keretein belül 3 típusú inkubátor támogatható, virtuális inkubátorra 5 és 25 millió forint közti összeg, inkubátorházra 5 és 100 millió forint közti összeg, ipari inkubácis központ fejleztésére 50 és 300 millió forint közti támogatás igényelhető. A támogatási kérelmek benyújtására 2018.10.17.-től 2018.11.05.-ig van lehetőség.

A felhívás keretében 3 különböző típusú inkubátor támogatása lehetséges:

Vállalkozói inkubátorházak: olyan „hagyományos” inkubációs szolgáltató szervezetek, amelyek szolgáltatásaikat egy saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlanon – az inkubátorházban – nyújtják az inkubált vállalkozások számára,
Ipari inkubációs központok: olyan inkubációs szolgáltató szervezetek, amelyek a kiemelt ipari ágazatokban tevékenykedő vállalkozások számára, a hagyományos inkubációs szolgáltatásokon felül a legmodernebb technológiai követelményeknek megfelelő eszközök, berendezések, műhelyek, laborok elérhetőségét is biztosítja. Virtuális inkubátorok: olyan inkubációs szolgáltató szervezetek, amelyek az általuk inkubált vállalkozások számára a digitális térben, online formában nyújtják szolgáltatásaikat, bérelhető infrastruktúra nélkül.

Támogatható tevékenységek a vállalkozói inkubációs program kidolgozása vagy vállalkozói inkubációs program továbbfejlesztése vagy ipari inkubációs szolgáltatást célzó progam kidolgozása, továbbfejlesztése. Ezek mellett lehetséges továbbá:

  • az inkubációs tevékenységek végzéséhez szükséges eszközök, berendezések alkalmazása,
  • az inkubációs tevékenység végzéséhez szükséges ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális fejlesztés és ingatlan beruházás
  • a vállalkozói inkubációs szolgáltató tevékenység végzését elősegítő információ-technológiai fejlesztés
  • az inkubációs szolgáltató tevékenység végzését elősegítő licensz, know-how beszerzése

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  • Virtuális inkubációs szolgáltatás fejlesztése esetén minimum 5.000.000 forint, maximum 25.000.000 forint.
  • Inkubátorház szolgáltatás fejlesztése estén minimum 5.000.000 forint, maximum 100.000.000 forint.
  • Ipari inkubációs központ fejlesztése esetén minimum 50.000.000 forint, maximum 300.000.000 forint.

A támogatási intenzitás maximum 70%-os lehet.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. év 10. hó 17. naptól (10.00-től) 2018. év 11. hó 05. (14.00-ig) napig van lehetőség.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.