Újra megnyílik a VP élelmiszeripari pályázat

Hamarosan újra megnyílik a „VP – Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című felhívás. A pályázaton 2 célterületre nyújthatók be a támogatási kérelmek, egyrészt az élelmiszer-feldolgozó üzemek, másrészt a borászati üzemek fejlesztése lehetséges Élelmiszeripari feldolgozást támogató kérelemben egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 millió Ft lehet a támogatás, borászati üzemek fejlesztése esetében maximum 200 millió forint lehet a vissza nem térítendő támogatásA támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, az ország többi részén 50%-a. A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2018. december 10-től lesz lehetőség, az első értékelési határnap 2019. január 10. 

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az Annex I. termék előállítására vonatkozó – tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak.

1. célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
– termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
– a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

2. célterület: Borászati üzemek fejlesztése
– Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
– a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

A fentiek mellett támogatható tevékenységek továbbá:
– Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: szigetelés, nyílászáró-csere, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése, technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése és új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
– Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: napkollektor, biomassza alapú és hőszivattyú rendszer, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása
– Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út) a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével
– Az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
– A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
– A 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály)
– A 2. célterületen fahordó vásárlása

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők:

1. célterület esetében:
– mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben árbevételük 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. mezőgazdasági termék feldolgozására irányul
– mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel és a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. mezőgazdasági termék feldolgozására irányul, valamint a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő
A célterület keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

2. célterület esetében: 
– mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben árbevételük 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. borászati terméket használ fel, valamint a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
– mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel, a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel, valamint a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul

A vissza nem térítendő támogatás az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd forint lehet. A 2. célterület esetében maximum 200 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, az ország többi részén 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2018. december 10-től van lehetőség.

A felhívás tervezete az alábbi linken el érhető el.

 

Forrás: palyazat.gov.hu