Vállalkozások eszközbeszerzésének, ingatlan beruházásának, vásárlásának támogatása

Benyújthatók a támogatási kérelmek az OFA Nonprofit Kft. által kezelt „Út a jövőbe” programra, mely keretein belül mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak eszközbeszerzésre, ingatlanberuházásra (ingatlan vásárlásra) és immateriális javakra. A pályázatban akár 200 millió forint támogatás is igényelhető maximum 50%-os támogatási intenzitással. A kérelmek benyújtására 2020. február 29-ig van lehetőség.

A program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének támogatása által elősegítse a szektor versenyképességének és termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az új technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék létrehozását, amely egyúttal pozitívan hat a munkabérekre is, lehetővé téve azok tartós emelkedését.

A programra olyan vállalkozások vagy egyéni vállalkozók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel. A támogatás új eszközök, gépek, technológiai rendszerek beszerzésére, az új technológia kialakításával kapcsolatos ingatlan beruházásra (ingatlan vásárlásra) és immateriális javak – köztük szellemi termékek – költségeire fordítható.

Az alábbi kötelezettségek vállalásával nyújtható be támogatási kérelem:

Bértömeg növelése: A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig.

Munkavállalók képzése: A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia magas színvonalú használata érdekében.

Fenntartási kötelezettség: A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, technológiai fejlesztéseket, ingatlant a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított harmadik üzleti év végéig folyamatosan fenntartja és működteti az adott régióban.

Foglalkoztatási kötelezettség: A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).

A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft, hátrányos helyzetű térségben megvalósuló beruházás esetében maximum 200 millió Ft. A támogatási intenzitás 35-50% közti lehet.

Forrás: kormany.hu