Változás a de minimis keret felső határában 2024 januárjától

2023 decemberében az Európai Bizottság által elfogadásra került két rendelet, amelyek módosítják a csekély összegű támogatásokra (de minimis rendelet), valamint az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, például a tömegközlekedésre és az egészségügyre vonatkozó csekély összegű támogatásokhoz kapcsolódó általános szabályokat (SGEI de minimis rendelet).

Az átdolgozott rendeletek 2024 januárjában léptek hatályba és 2030. december 1-ig alkalmazandóak.

A de minimis rendelet mentesíti a csekély összegű támogatásokat az uniós állami támogatások ellenőrzése alól, mivel azok nem befolyásolják a versenyt és az egységes piacon belüli kereskedelmet. Az elfogadott módosítások a következő főbb változtatásokat tartalmazzák:

  • Az infláció figyelembevétele érdekében a vállalkozásonkénti felső határ három év alatt 200 000 euróról (2008 óta alkalmazandó) 300 000 euróra emelkedik.
  • A tagállamok számára bevezetésre került egy új kötelezettség, miszerint 2026. január 1-jétől a de minimis támogatásokat egy nemzeti vagy uniós szintű központi nyilvántartásban szükséges regisztrálni, ezáltal csökkentve a vállalkozások jelentési kötelezettségét.
  • A pénzügyi közvetítők számára bevezetésre kerül az úgy nevezett „Safe Harbour” a kölcsönök és garanciák formájában nyújtott támogatások további megkönnyítése érdekében, így a továbbiakban nem szükséges, hogy az előnyöket a pénzügyi közvetítők teljes mértékben továbbadják a végső kedvezményezetteknek.

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló de minimis rendelet meghatározza az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtói számára azt a minimális kompenzációs összeget, amely alatt a kompenzáció támogatásmentesnek minősül, valamint mentesül az uniós állami támogatási szabályok alól.  Az elfogadott módosítások a következő főbb változtatásokat tartalmazzák:

  • Az infláció figyelembe vétele érdekében a felső határ vállalatonként három év alatt 500 000 EUR-ról (2012 óta alkalmazandó) 750 000 EUR-ra emelkedik.
  • A tagállamok számára bevezetésre került egy új kötelezettség, miszerint 2026. január 1-jétől a de minimis támogatásokat egy nemzeti vagy uniós szintű központi nyilvántartásban szükséges regisztrálni, ezáltal csökkentve a vállalkozások jelentési kötelezettségét.

Forrás: europa.eu