Várható pályázat: Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások… (GINOP-3.1.2-8.2.4-16 )

Társadalmi egyeztetésen a ” GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása” című pályázat.

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

A felhívás célja:

Vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.
A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,1 milliárd Ft.
– amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 4,5 milliárd Ft,
– kölcsön összege: 5,6 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 db.

Támogatást igénylők köre:

Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább
c) amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:
– 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
– 5821 Számítógépes játék kiadása
– 5829 Egyéb szoftverkiadás
– 6110 Vezetékes távközlés
– 6120 Vezeték nélküli távközlés
– 6130 Műholdas távközlés
– 6190 Egyéb távközlés
– 6201 Számítógépes programozás
– 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
– 6203 Számítógép-üzemeltetés
– 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
– 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
– 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
– 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
d) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
e) amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
f) amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke, illetve a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. § alapján nem minősülnek Induló vállalkozásnak.

További információt a pályázattal kapcsolatban itt találhat.

Forrás: eupalyazatiportal.hu