Várhatóan ősztől benyújtható lesz a baromfi állatjóléti támogatási kérelem

Várhatóan idén ősztől pályázhatnak a termelők baromfi állatjóléti támogatásra 15 milliárd Ft keretösszegben, a VP3-14.1.4 – 22 kódszámú – Baromfi állatjóléti támogatás keretében. 

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási tv. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A felhívás keretében támogatható tevékenységek:

  • Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség teljesítése
  • Mechanikai sérülés megelőzése
  • Takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítása
  • Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása
  • Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása – árutermelő állományok esetén

A támogatás mértéke a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezésére szolgál.

A támogatás állategység alapon kerül kifizetésre. A kifizetés összegének megállapítása során az állategység átváltása a meghatározott maximális mérték szerint eurónak megfelelő forintösszgben kerül meghatározásra. A megfelelő támogatás igénylők normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a rendelkezésre álló 15 milliárd Ft forrás erejéig.

A támogatási kérelmet az elektronikus űrlapkitöltő felületen az alábbi ütemezés szerint lehet benyújtani várhatóan:

  • 2022. november 01. és 2022. november 30. között
  • 2023. október 01. és 2023. október 31. között

Forrás és felhívás: palyazat.gov.hu