Vidékfejlesztési Program kiírásait érintő módosítások

14 db megjelent felhívás módosult a Vidékfejlesztési Program keretében.

A módosítás az alábbi felhívásokat érinti:

 • VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
 • VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás – hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
 • VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése
 • VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
 • VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
 • VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése
 • VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
 • VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

A felhívások módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. Valamennyi felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre, továbbá a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre.
2. Módosult a felhívások 5.6. (Az elszámolhatóság további feltételei) fejezete: Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra való áttérésre vonatkozóan határoznak meg új előírásokat a felhívások.

A felhívások Támogató Okiratainak módosulásai – kivéve a VP3-5.1.1.2-17 kódszámú Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című felhívást – az alábbi szerint alakultak:
A támogatói okirat a támogatói intézményrendszer 2018. évi átalakulása okán pontosítja

 • a támogatói okirattal szemben benyújtható kifogás címzettjét, illetve
 • a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás jogosultját, továbbá
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása által érintett „Közbeszerzési tájékoztatás” alcímet, melynek részletei megismerhetőek “Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Vidékfejlesztési Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól” tárgyú 2018. december 12. napján megjelent Irányító Hatósági közleményében.

Mindemellett – indokolt esetben – a támogatói okiratnak „A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete tartalmazhat a felhívás szakmailag indokolt módosításaival azonos pontosítást.

Forrás: palyazat.gov.hu