VP kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Hamarosan megjelenik a VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatás pályázat, melynek keretében 40-50%, maximum 500 M Ft támogatás igényelhető majd ültetvények telepítésére, öntözés kiépítésére, gépek beszerzésére.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. augusztus 23. napja között lesz lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 500 millió forint.

A támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akik igazolják, hogy:

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben, árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

A felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem önállóan támogatható tevékenységekre. A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 • Gyümölcstermő ültetvények telepítése:
  • Új ültetvény telepítése: A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.
  • Ültetvénycsere: Meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése
 • Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek.
  •  A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
   • a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
   • jégháló beszerzése, kiépítése.
  • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.
  • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges beton támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).
  • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
   • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
   • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
   • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
   • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 • A gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése:
  • fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
  • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az 1. célterület „Gyümölcstermő ültetvények telepítése” alpontban szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
  • A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése.
  • Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása.
  • Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása.
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. (füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése).
 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
  • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése;
  • önjáró betakarítógépek beszerzése;
  • szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése;
  • a betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok);
  • maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése;
 • Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Az 1. célterület „Gyümölcstermő ültetvények telepítése” alpontjában szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:

 • A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése. (A Kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja, tehát a víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.)

A támogatás maximális mértéke:

 • az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) a támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
 • a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Forrás: palyazat.gov.hu