ZÖLD FINANSZÍROZÁSI KERETRENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A Zöld Finanszírozási Keretrendszer felállítását követően is számíthatnak ránk partnereink. Támogatjuk őket a keretrendszerben vállalt jövőbeni fejlesztéseik implementációjában, az előírások, szabályzatok kidolgozásában és a jelentésszolgálati kötelezettségeik ellátásában.

A kötvénykibocsátó és/vagy hitelfelvevő a Zöld Finanszírozási Keretrendszerben lefekteti, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekre a forrást fel szeretné használni. Dönt arról, hogy mely projektek finanszírozása tartozik ide, megtervezi, hogy a belső szervezeten belül hogyan különítik el a zöld források tartását és felhasználását a többi forrástól. Meghatározza, hogy hogyan fogja a belső szervezet ellenőrizni a vállalt kritériumok teljesülését, megtervezi a riportolást, hogy miként tájékoztatják a kötvényeseket vagy a hitelintézetet a forrás felhasználásáról és arról, hogy a fejlesztéseiknek, vagy a létrejött zöld projekteknek milyen pozitív hatása van a környezetre.

Annak érdekében, hogy egy cég a bevont forrásokat a vállalásoknak megfelelően használja fel, és befektetési döntései meghozatalakor a zöld szempontok is érvényesüljenek, zöld bizottságokat hoznak létre. Tanácsadási szolgáltatásunk kiterjed a Zöld Bizottság feladatainak támogatására és külső szakértő félként a bizottsági üléseken való részvételre is.

Zöld Bizottság működési támogatása

Jelenleg a nemzetközi piacon jelen lévő kötvény keretrendszerek egyike sem tartalmazza részletesen a bizottságok működésének feltételeit, ami megnehezítheti a bizottság hatékony működését. Ezért

 • külsős szakértő tagként részt veszünk a bizottság ülésein a keretrendszerben meghatározott rendszerességgel,
 • részt veszünk a döntési folyamatok compliance alapú támogatásában a keretrendszernek és a Bizottsági ügyrendnek megfelelően,
 • tanácsadói támogatást nyújtunk a projektszelekcióra és kiválasztásra vonatkozóan,
 • támogatást nyújtunk a bizottsági ülésekről szóló döntések rögzítésében az éves felülvizsgálatnak megfelelően.

Zöld Compliance szolgáltatás

A Zöld Compliance szolgáltatásunk keretében támogatjuk partnereinket a finanszírozási keretrendszerben rögzített vállalásokkal összhangban:

 • a szervezetfejlesztésben,
 • dokumentum és szabályzat készítésben,
 • az allokációs és környezeti hatásjelentés mutatóinak összeállításában, és
 • a vállalat zöld stratégiájának felállításában.

Jelentésszolgálati támogatás

A Zöld Finanszírozási Keretrendszerrel jelentéstételi kötelezettséget is vállal a cég. Ez azt jelenti, hogy az értékpapír lejáratáig, vagy a hitel visszatörlesztéséig a vállalt témakörökben folyamatosan riportálnia kell. Be kell számolni arról, hogy mire fordítja, mire allokálja a pénzt, mibe fekteti be, és adatokat kell szolgáltatni arról, hogy az adott zöld projekt kategóriában végzett fejlesztések, beruházások hol tartanak és milyen tényleges környezeti hatással járnak.

Az éves jelentések azt tartalmazzák, hogy ezek a vállalások hogyan teljesültek az adott évre. Például, ha egy ingatlanfejlesztő azt vállalja, hogy adott számú energiatakarékos LED izzót telepít, le kell írnia, hogy az adott évre ez hogyan teljesült, mennyi energiamegtakarítást ért el ezzel és ez mennyi CO2 megtakarítást jelent.

A jelentéstétel módszertani kidolgozásában és a riport összeállításában is támogatást nyújtunk ügyfeleinknek.

Szolgáltatásaink között szerepel:    

 • az allokációs jelentés és környezeti hatásjelentés összeállításában támogatás, összhangban a külső felülvizsgálati szempontokkal,
 • legalább éves nem-pénzügyi jelentés kiegészítése az NFRD/CSRD szempontok alapján,  
 • támogatás a CSR és egyéb ESG kompatibilis jelentések összeállításánál, összhangban a vállalat meglévő vagy kidolgozás alatt álló stratégiájával,
 • igény esetén zöld stratégia kidolgozása.

A Zöld Finanszírozási keretrendszerekben ígéreteket tesznek a vállalatok arra, hogy a fenntarthatósági célokat beépítik a stratégiájukba. Ettől a ponttól mérik és számszerűsítik a zöld projektjeik hatásait. Ha van zöld vízió, akkor már elmondható, hogy az ESG érettségük relatíve előrehaladott. Innen elindulhat az ESG stratégia kialakítása. Az ESG szemlélet nem más, mint egy olyan vállalati-szervezetirányítási működés, amely a fenntarthatóságot célzó törekvéseket, így a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe veszi a döntéshozatal során.

Zöld finanszírozási keretrendszer működése

Zöld Compliance szolgáltatás
 • Szervezetfejlesztés
 • Dokumentum, szabályzat készítésének támogatása
 • Zöld stratégia kialakításának támogatása

Zöld Bizottság működés támogatás
 • Döntési folyamatok compliance alapú támogatás
Jelentésszolgálati tanácsadás
 • Allokációs jelentés, környezeti hatásjelentésben való tanácsadás

Konzultációs szolgáltatás

Egyedi igények alapján további konzultációra is lehetőséget biztosítunk partnereinknek.
A szolgáltatási csomagjaink önállóan is értelmezhetőek, ugyanakkor a Zöld Finanszírozási keretrendszer további teljeskörű támogatásához ajánljuk az első három modul együttes igénybevételét. A keretrendszerrel összhangban a vállalat belső működését is bővítheti és fejlesztheti, aminek megvalósítását vagy egyszeri, vagy pedig folyamatos tanácsadással támogatjuk.