50 milliárdos pályázat januártól élelmiszeripari és borászati fejlesztésekre

Hosszú évekig várhatóan utolsó alkalommal nyílik nagy keretű pályázat az élemiszeripar számára.  A pályázaton új élelmiszerfeldolgozók is indulhatnak, a pályázati felhívás alapján az élelmiszerfeldolgozó célterület esetében nem pályázati feltétel a támogatási kérelem benyújtása előtti élelmiszerfeldolgozó tevékenység végzése. A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2-tól 2020. december 9-ig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd Ft.

 

VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.

A támogatható tevékenységek a következők:

1. célterület – élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
– termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
– célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

2. célterület – borászati üzemek fejlesztése:
– szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
– a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

További támogatható tevékenységek:

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

– épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
– épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
– világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
– technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése)

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

– fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
– telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út)
– ingatlan vásárlása
– az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
– a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft
– a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:
– a közép-magyarországi régióban  az összes elszámolható költség 40%-a
– a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

 

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.

 

Forrás: palyazat.gov.hu