A közép-magyarországi régió KFI pályázatainak részletei!

A közép-magyarországi régióban kutatás – fejlesztésre 7 milliárd forint áll rendelkezésre a múlt héten megjelent két pályázati kiírás keretében. Cikkünkben összefoglaljuk a pályázat részleteit és a fontosabb tudnivalókat a kiírássokkal kapcsolatban. Mindkét pályázat beadható konzorciumi formában. Az egyik pályázat a vállalkozásokat célozza meg, míg a másik esetében a költségvetési szervek, felsőoktatási intézmények vannak előnyben. A további lényeges információ, hogy kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatóak.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VEKOP-2.1.1-15

1. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-100 db.

2. Támogatható tevékenységek:

  • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a), kísérleti fejlesztés
  • Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: projekt előkészítés, projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – önállóan nem támogatható
  • Regionális beruházási támogatás keretében: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések – önállóan nem támogatható
  • Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések – önállóan nem támogatható
  • A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében: eljárás – innováció
  • A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség nem haladhatja meg a 20 millió Ft-ot) – önállóan nem támogatható

3. Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3- ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

Cikk továbbolvasása