A Vidékfejlesztési Program aktuális hírei

A Vidékfejlesztési Program pályázatainak aktuális híreit foglalja össze a Nemzeti Agrárkamara tájékoztatója, beleértve a május hónapban történt főbb módosításokat.

 

A Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás felfüggesztése
2017. május 23-án felfüggesztették a borászat fejlesztéseit támogató pályázatot, a támogatási kérelmek benyújtására utoljára 2017. június 13-án van lehetőség. Az akár 200 millió forintos támogatást borászok igényelhetik, támogatható tevékenységek a gépbeszerzés, technológiai újítások, valamint az energiahatékonyság javítását célzó fejlesztések. A pályázatra kiírt keretösszeg 39,23 milliárd forint volt.

 

Módosult az Erdő-környezetvédelmi kifizetések című felhívás és dokumentációja
Kiegészült a támogatási igénylők köre, az erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységekre a magánjogi erdőgazdálkodókon túl az önkormányzatok is igényelhetnek támogatást. A támogatási kérelmeket 2016. február 16-tól lehet benyújtani, a következő értékelési határnap 2017. augusztus 16.

 

Módosult a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című felhívás a Műszaki és szakmai elvárások fejezet és az Egyéb elvárások fejezet egyes pontjaiban.
A támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akik növénykultúrájában legalább 30%-os hozamcsökkenést eredményeznek a kedvezőtlen éghajlati jelenségek. A támogatási és egyúttal kifizetési kérelmeket az évi egységes területalapú kérelem részeként lehetséges benyújtani.

 

Módosult az Egyedi szennyvízkezelés című felhívás és dokumentációja
A felhívás Támogatási igénylők köre fejezetének egyes bekezdései kerültek pontosításra, valamint kiegészült a Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet az alábbi mondattal: A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet adhat be. A pályázók települési önkormányzatok lehetnek, maximum 155 millió forint igényelhető szennyvízkezelő berendezések beszerzésére, szennyvíztárolók létesítésére, utótisztításra, decentralizált szennvízkezelésre, valamint természetközeli vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény teleítésére.

 

Módosult a Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című felhívás dokumentációja
A felhívás Műszaki és szakmai elvárások fejezetének a) alfejezete került pontosításra. A felhívás keretein belül mezőgazdasági termelők pályázhatnak új jégeső-elhárító rendszer telepítésére vagy a meglévő rendszer korszerűsítésére. A legfrissebb információk szerint a kiírt 1,8 milliárd forintos források erejéig igényelt a jogcím.

 

Kiegészült a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás dokumentációja
A felhívásra önkormányzatok, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek nyújthatják be a támogatási kérelmeket. Lehetséges egyrészt termelői piacok kialakítása, másrészt a meglévő közétkeztetési rendszer fejlesztése. 2017. június 22-ig lehetséges benyújtani a pályázatot, a támogatás maximális összege piacok létrehozása esetében 50 millió forint, a közétkeztetés fejlesztése esetében 20 millió forint.
Bővebb információk és előminősítésre való jelentkezés itt lehetséges!

 

2017. május 18-án megjelent a 69/2017. (V. 16.) számú Kincstár Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/69-2017-v-16-szamu-kincstar-kozlemeny

 

2017. május 18-án megjelent a 75/2017. (V. 17.) számú Kincstár Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2017. évi kifizetésének igényléséről
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/75-2017-v-17-szamu-kincstar-kozlemeny

 

A Vidékfejlesztési Program felhívásaiból 17 már felfüggesztésre került, 6 felhívás még megnyitásra vár, a legfrissebb információk szerint pedig a Fiatal gazda pályázatra már 2950 kérelem érkezett be, így valószínűleg hamarosan felfüggesztésre kerül.

 

 

Forrás: NAK