Akár 1 Mrd Ft támogatás is igényelhető terménytárolók fejlesztésére

Hamarosan megjelenik a Vidékfejlesztési Program „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” című pályázat felhívása. A pályázat keretében mezőgazdasági termelők 2 célterületre pályázhatnak akár 1 milliárd Ft értékben.

A felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A Felhívás további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.  Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

A pályázat keretében az alábbi tevékenység támogathatóak önállóan:

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása

 1. Terményszárítók létesítése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).
 2. Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése.
 3. Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:
 • anyagmozgató gépek beszerzése, létesítése vagy felújítása (az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, és a targoncák beszerzése önállóan nem támogatható tevékenységcsoportba tartozik);
 • porleválasztás gépeinek (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása;
 • a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek beszerzése, létesítése vagy felújítása;
 • fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése;
 • síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje szendvicspanelre;
 • silók kupolaszigetelése;
 • telephelyenként egy előtároló felújítása;
 • silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása;
 • terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok (páratartalom-érzékelő, gázkoncentráció-mérő stb.) telepítése.

 B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazás

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:

 • Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a felhívás A) célterületén önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;
 • terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;
 • termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;
 • telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése;
 • telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák – a felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozással.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a felhívás A) célterületének a) és b) pontjában szereplő (Terménytisztítók és terményszárítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • terménytároló létesítése;
 • előtároló létesítése

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban, amely több célterületre is vonatkozhat.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 100 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-aa nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 26. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban lesz lehetőség.

 • 2021. augusztus 2. – 2021. augusztus 15.
 • 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 29.
 • 2021. augusztus 30. – 2021. szeptember 12.
 • 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 26.

Forrás: palyazat.gov.hu