Akár 72 M Ft 100%-os támogatás gazdaságátadás támogatására 2024-ben

Várhatóan 2024 júliusában jelenik meg a mezőgazdasági generációs megújulást elősegítő intézkedések keretében az akár 72 M Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást biztosító pályázat.  

A várható pályázat keretében mind a gazdaság átvevő, mind az átadó maximum 38-38 M Ft 100%-os egyszeri, a támogatási döntéssel egyidőben kifizetett átalánytámogatásban részesül.

Generációs megújulás a gazdaságátvevő támogatásával

A beavatkozás célja, hogy egy vagy több gazdaság átadótól átvételre kerüljön egy működő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok, valamint a kötelezettségek összessége. A beavatkozás a gazdaság átvevőt támogatja a gazdaság megszerzésének céljával, induló támogatás formájában.

Pályázatot nyújthat majd be az a természetes személy, aki a gazdaságot és annak kötelezettségeit veszi át. A pályázat benyújtásához várhatóan az alábbi kritériumoknak meg kell felelni:

 • A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gazdaságátadási szerződés megléte.
 • Projektterv megléte
 • A gazdaságátvevő a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.
 • Az átadandó mezőgazdasági üzem minimum 10 000 euró STÉ üzemmérettel, vagy 10 000 euro mezőgazdasági árbevétellel rendelkezik.
 • A gazdaság átvevője esetében szakirányú végzettség megléte kötelező.

Csak természetes személyek között jöhet létre a gazdaságátadás.

Az átvevő esetében előreláthatólag az alábbi támogatási összegek nyerhetők el:

 • STÉ érték alapján:
  • 10 000 – 50 000 EUR STÉ között 40 000 EUR
  • 50 000 – 100 000 EUR STÉ között 70 000 EUR
  • 100 000 EUR STÉ fölött 100 000 EUR
 • Mezőgazdasági árbevétel esetén:
  • 10 000-50 000 EUR mezőgazdasági árbevétel között 40 000 EUR
  • 50 000-100 000 EUR mezőgazdasági árbevétel között 70 000 EUR
  • 100 000 EUR mezőgazdasági árbevétel fölött 100 000 EUR

Generációs megújulás a gazdaságátadó támogatásával

A pályázat célja a gazdaságátadás ösztönzése, a sikeres utódlási szakaszokon alapuló családi gazdaságok társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának elősegítése.

A beavatkozás azokat az öregségi nyugdíj korhatár közelében lévő gazdálkodókat szólítja meg, akik már tervezik a gazdaságuk átadását, de nem rendelkeznek a gazdálkodás lezáráshoz megfelelő felkészültséggel, illetve az átmeneti időre megélhetési biztonsággal. A gazdaságátadási együttműködés keretében a gazdaságot átadó a gazdaság-érték felmérés és gazdálkodás lezárás költségei és az életjáradéki díj-támogatási formáknak a segítségével kaphat ösztönzést a biztos átmenethez, a mentorálás célja pedig segítség nyújtása a gazdaság átadás lebonyolításához.

A gazdaságátadásban résztvevő, törvény szerinti gazdaság-átadó mezőgazdasági termelők lehetnek, aki elérték, vagy a művelet befejezésének idejére elérik a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt.

A támogatható kedvezményezetthez kapcsolódó konkrét jogosultsági kritériumok várhatóan a következők lesznek:

 • A támogatható kedvezményezetthez kapcsolódó konkrét jogosultsági kritériumok:
 • Az együttműködő felek rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásakor gazdaságátadási szándéknyilatkozattal, együttműködési projekttervvel.
 • Az együttműködő átadó gazdálkodó a gazdaság átadását megelőző 10 év alatt folyamatosan mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat.
 • Az átadni tervezett gazdaság legalább 10 000 EUR STÉ méretű, vagy 10.000 euró mezőgazdasági árbevétellel rendelkezik.
 • Az együttműködő gazdaság átvevő partner szakirányú végzettséggel rendelkezik.

A beavatkozás alapján meghatározott gazdaságátadó esetében a következő támogatási összegek nyerhetők el (egyösszegű költségátalány formájában):

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 50 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 60 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött átadott gazdaságméret 70 000 EUR

 A pályázatok benyújtásának határideje a végleges felhívás megjelenését követően lesz elérhető.

Forrás: kormány.hu