Élelmiszeripari pályázat középvállalkozásoknak

Hamarosan új felhívásként jelenik meg a GINOP-1.2.12-20 kódjelű élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatásáról szóló pályázat, várhatóan 2020. novemberében. 

Az 5,149 milliárd forint keretösszeggel kiírásra kerülő felhívásban a Kormány célul tűzte ki az élelmiszeripari feldolgozó ágazat versenyképességének javítását. Az ágazatban korábban kiírásra került, hasonló tárgyörű pályázat sikere nyomán ismét komplex beruházások támogatása révén biztosítja az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését. A  munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése és a térségi felzárkóztatás, valamint a helyi gazdaság megerősítése szintén szerephez jut ezáltal.

Az alábbi feltételeket teljesítő azon középvállalkozások nyújthatnak be kérelmet:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
b) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A főbb elszámolható költségek eszközbeszerzési költségek és építési költségek lesznek.

Forrás: palyazatihirek.eu