ESG rangsorok és minősítések #5

Az előző részben arról írtunk, hogy az ESG auditálásnak mi a szerepe, menete és milyen szervezetekhez érdemes fordulni az ügyben. Emellett az ESG minősítésről is szó esett, illetve bemutatásra került néhány nevesebb minősítő cég. Ebben a cikkben alaposabban megvizsgáljuk néhány vállalat ESG minősítését, illetve minősítést végző szervezet pontrendszerét.

Az előző cikkben már említésre került, hogy az egyes szervezetek egészen más módszertant, és pontozási rendszert használnak. Van, amelyik nyilvánosan elérhető konkrét pontszámot ad az adott vállalat ESG kockázataira vonatkozóan (pl.: Morningstar Sustainalytics), és olyanok is akadnak, akik kategóriákba sorolják a vizsgált céget és nem helyezik el tizedre pontos rangsorban (pl.: MSCI, CDP score).

Az első ábrán az előbbi típusra látható egy példa – az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Morningstar Sustainalytics által készített ESG Risk Ratingje. [1]

Az összesítést nézve a közepes ESG kockázatú csoportba sorolják a vállalatot – 26,1 ponttal.  A rendszerükben szereplő több, mint 15 ezer vállalatból a 8195. helyre sorolják. Ez az információ viszont nem árul el túl sokat a tényleges ESG teljesítményükre vonatkozóan, mivel itt energiaszolgáltatóként minden más – jellemzően jóval kisebb környezeti terheléssel rendelkező – iparági szereplővel együtt versenyez. A saját iparágán belül érdemes vizsgálni a pozícióját, ahol már jóval előkelőbb, ugyanis az első tercilisben található. [2]

Az MSCI egészen más pontozási rendszert és módszertant alkalmaz. Hét kategóriába sorolja a vállalatokat, befektetési alapokat, ETF-eket és adott esetben akár országokat is. A vezető „Leader” kategóriába azokat teszi, akik az ESG kockázatok és lehetőségek kezelésében iparágukban élen járnak. Az átlagos „Average” kategóriába a legjelentősebb ESG kockázatok és lehetőségek kezelésében az iparági versenytársakhoz képest vegyes vagy nem kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalatokat sorolja. A sort pedig a lemaradó „Laggard” kategória zárja, ahova az iparáguktól elmaradó, nagymértékű kitettséggel rendelkező, és az ESG kockázatok kezelésének elmulasztásával működő vállalatok tartoznak. Az MSCI a kategória besoroláson felül részletesebb szöveges ismertetőt is ad az adott vállalat ESG kockázataira vonatkozóan.

Magyar Telekom Csoport ESG pontszámai

Ahogyan az előző cikkben már szerepelt, sok esetben egy vállalatot több minősítő szervezet is értékel, ezek összehasonlítása pedig nagymértékben segít eligazodni az adott vállalat valós ESG teljesítményének értékelése során. A következő képen a Magyar Telekom Csoport 2022-es ESG kockázati besorolásai láthatóak különböző minősítő szervezeteknél.

A Sustainalyticsnél (17,2), az MSCI-nél, és a CDP-nél is hasonló, pozitív értékelést kapott, azonban ezek között számottevő különbségek figyelhetők meg. Látszólag az MSCI és a Sustainalytics között van a legnagyobb differencia, míg előbbi a létező legjobb ESG értékelést adta a telekommunikációs vállalatnak, addig utóbbi egy kategóriával lejjebb sorolta – ami még így is ajánlott ESG befektetési kategóriába esik. A CDP pedig valahol pont a kettő között értékelte a vállalat ESG teljesítményét. A különbség feltehetőleg több okra is visszavezethető, így a módszertani különbségekre, vagy akár a skála többosztatúságára az MSCI esetében.

Mindent összevetve az ESG minősítési folyamat, vagy ESG szempontokat figyelembe vevő befektetés előtt érdemes utánajárni, hogy mely minősítők számítanak elismertnek a piacon (például a cikkben említett 3 szervezet ilyen), illetve érdemes ezek eredményeit lehetőség szerint összehasonlítani. Ezen felül az adott módszertanban is érdemes lehet elmélyülni, mely ismeretében világossá válhat, hogy mi az a pont, amit akár felül vagy alul értékelhet az adott minősítő.

Kiss Domonkos
ESG tanácsadó


[1] https://www.sustainalytics.com/esg-rating/alteo-energy-services-plc/2003159536

[2] https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings