Felfüggesztették a tanyafejlesztési program két legnépszerűbb pályázatát

2017. augusztus 7-én indult a Tanyafejlesztési Program, melynek 3 célterületéből 2-t még aznap fel is függesztettek. „A tanyagazdaságok indítása és fejlesztése”, valamint „A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések” célterületekre beérkezett támogatási kérelmek 200%-ban fedik le a kiírt keretösszeget, így a Földművelésügyi Minisztérium felfüggesztette a beadás lehetőségét.

Az 1.célterületre, a Települési és térségi fejlesztések támogatására még mindig lehetséges a pályázás, a keretösszeg 327 millió forint.

 

A támogatás elsősorban az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

– Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére
– A tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatásokra (pl. tanyasi gazdálkodók részére tudásátadás biztosítására, kiadvány készítésére, nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítására, fejlesztésére, tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére, esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyán élő lakosok számára, mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára, a tanya, mint tájérték megőrzése érdekében a tájgondnok képzésben való részvétel támogatására)
– Tanyasi közösségi tér kialakítására;
– A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére;
– A tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
– Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

Támogatási kérelmet az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók nyújthatnak be.

A pályázók a felmerülő költségek tekintetében 90%-os támogatási intenzitásra számíthatnak, a fejlesztéshez 10% önerő biztosítása szükséges.

 


Forrás: Pályázati hírek eu