Felfüggesztik a Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése támogatást

A „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című (VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét felfüggeszti. A kérelmek beadására 2020. július 23-ig van lehetőség.

A pályázat a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget. A felhívás két célterület jelöl meg, melyek esetében kizárólag a járványos állatbetegségek kockázatát csökkentő járványvédelmi tevékenységek támogathatóak az alábbiak szerint és mindkét célterület kapcsán egységesen.

1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységek – Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása.
2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése – Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

A fenti két célterülettel összhangban támogatható tevékenységek:

1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
2. A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés
3. Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése
4. Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés beszerzése
5. Karanténistálló kialakítása
6. Higiéniai sorompó beszerzése
7. Telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással
8. Bálatakaró ponyva beszerzése
9. Mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb tevékenységek

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mezőgazdasági termelők, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, illetve árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.
A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 30 millió forint. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Forrás: szechenyi2020.hu