Keretösszeg változások a GINOP-ban

További GINOP pályázatok kerültek módosításra. A következő felhívásokban a keretösszegek változásán túl a kizáró okokban is módosítás történt, amiről az alábbiakban tájékozódhatnak.
  • Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP 1.2.7-17 kódszámú) felhívás keretösszege 18,65 milliárd forintra módosult
  • Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP 1.2.1-16 kódszámú) felhívás keretösszege – a beérkezett különösen nagyszámú támogatási kérelem forrásigényére tekintettel – 108,94 milliárd forintra emelkedett
  • Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP 1.2.2-16 kódszámú) felhívás keretösszege 26,33 milliárd forintra módosult
  • Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP 1.2.2-15 kódszámú) felhívás keretösszege 39,67 milliárd forintra módosult

 

Továbbá módosításra kerültek a Felhívások – a GINOP-1.2.2-15 kivételével – kizáró okokra vonatkozó fejezetei az alábbiak szerint:

A Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

  • ha a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
  • ha az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
  • ha a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg

 


Források és további részletek: