Két új pályázat balatoni gyerektáborok és aquaparkok fejlesztéseire a Kisfaludy Program keretében

A Kisfaludy Program keretén belül aquaparkok illetve gyermek-és ifjúsági táborokhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet pályázni a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben.

Mindkét pályázat benyújtására 2017.december 28-ig van lehetőség.

1.) TFC-2.1.1-2017-B kódszámú, „Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukcióhoz – „B” komponens: Aquaparkok fejlesztése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” című pályázat

Alapvető cél, hogy a fejlesztés eredményeként az élményparkok látogatottsága és jövedelemtermelő képessége növekedjen, valamint a térség szezonalitása mérséklődjön. A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését. A konstrukció keretében támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához. A konstrukció operatív célja a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található élményparkok, mint turisztikai vonzerők fenntartható fejlesztése. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott vagy fejlesztett attrakcióelemek száma, az újonnan létrehozott vagy fejlesztett szolgáltatások száma.

Támogatási kérelmet a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások nyújthatnak be, amelyek:

 • Költségvetési szervek és intézményeik, valamint az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • Önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek.

A támogatható aquaparkoknak az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

A támogatási konstrukció keretében a 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat szerint, a 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. 1. sz. mellékletében szereplő településeken található olyan aquaparkokhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás, amelyek élményelemei „a mutatványos berendezések biztonságosságáról” szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján üzemelnek, illetve amelyek a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelnek, ez alapján üzemelnek, továbbá megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

 • legalább 5 db, különböző élményt nyújtó, medencébe érkező csúszdával rendelkeznek,
 • a parkban található össz-csúszdahossz eléri a 400 métert,
 • legalább 3 kültéri medence is található a helyszínen.

Továbbá, támogatási igényt olyan meglévő aquapark fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel, fürdők esetében érvényes üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A pályázóval szembeni további elvárás, hogy:

 • rendelkezzen a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább három lezárt üzleti évvel.

A pályázat során az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • a támogatott célokhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések:
 • új szolgáltatások és meglévő szolgáltatások színvonalának emelését szolgáló fejlesztések támogatása
 • a vendégfogadás, vendéglátás feltételeinek javítása
 • higiénés és vizesblokk, öltöző, zuhanyzó építése, felújítása
 • gyerekbarát, családbarát szolgáltatások fejlesztése, javítása, bővítése
 • biztonságos és korszerű értékmegőrzők létesítése, elsősegélynyújtó helyek technikai- és eszközfejlesztése.
 • akadálymentesítés, akadálymentes szolgáltatások bővítése (pl. infokommunikációs akadálymentesítés, Braille-feliratú táblák).

Az igényelhető támogatás maximális összege 100 millió forint, a támogatás intenzitása 50%.

Támogatási kérelmek benyújtása 2017.11.28 és 2017.12.28 között van lehetőség.

A teljes felhívás és forrás az alábbi linken elérhető.


2.) TFC-2.1.1-2017-C kódszámú, „Kisfaludy tematikus élménypark fejlesztési konstrukcióhoz – „C” komponens: Gyermek-és ifjúsági táborokhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” című pályázat

A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését. Jelen pályázati felhívás alapvető célja, hogy a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található, elsődlegesen belföldi gyermek- és ifjúsági táboroztatást ellátó helyszíneken a fejlesztés eredményeként a táborok látogatottsága, szolgáltatási, minőségi színvonala növekedjen, valamint a táborozási funkció erősítése mellett a kapcsolódó attrakcióelemek fejlesztésével a térség látogatottságának szezonalitása mérséklődjön. A felhívás operatív célja a belföldi gyermek- és ifjúsági táboroztatást térítésmentesen ellátó helyszínek fenntartható fejlesztése olyan módon, hogy e helyszínek megfeleljenek a XXI. századi minőségi elvárásoknak, és alkalmasak legyenek az aktív, biztonságos, egészséges és családbarát szabadidő eltöltésére. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett attrakcióelemek száma, az újonnan létrehozott vagy fejlesztett szolgáltatások száma.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások:

 • Költségvetési szervek és intézményeik, valamint az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • Önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

Szolgáltató-központnak tekintendő a támogatás szempontjából minden olyan létesítmény együttes, amely egyidejűleg térítésmentes belföldi gyermek és ifjúsági táboroztatás érdekében működik, és a táboroztatási funkció mellett a szabadidő eltöltésére alkalmas élményelemeket kínáló funkcióval is rendelkezik.

Támogatási igényt a szolgáltató-központ működtetésében részt vevő bármely szervezet, társaság, önkormányzat önállóan is jogosult benyújtani.

A pályázóval szembeni további elvárás, hogy:

 • rendelkezzen a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel.

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be:

1.) táborozási funkcióhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli fejlesztések:

 • a vendégfogadás, vendéglátás feltételeinek kialakítása, javítása (beleértve a biztonsági feltételeket javító fejlesztéseket is).

2.) táborozási funkcióhoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalának emelését szolgáló fejlesztések, mint például:

 • ▪ táborozás programkínálatát bővítő szolgáltatások kialakítása, beszerzése,
 • ▪ szezonhosszabbítást elősegítő fejlesztések,
 • ▪ gyerekfoglalkoztatók beszerzése

3.) helyi élménykínálatot bővítő infrastrukturális fejlesztések

4.) 50 millió forintot meghaladó projekt esetén projektmenedzsment költség

Egy támogatási igénylés keretén belül több tevékenységre is lehet támogatási igényt benyújtani.
A benyújtott támogatási igények esetében elnyerhető maximális támogatási összeg 1 milliárd Ft.

Az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás intenzitások alapján igényelhető támogatást a Felhívás határozza meg, de az összességében elnyerhető mérték maximálisan 80%.

Támogatási kérelmek benyújtása 2017.11.28 és 2017.12.28 között van lehetőség.

A teljes felhívás és forrás az alábbi linken érhető el.