Március 6-ig pályázhatnak a mezőgazdasági termelők gépbeszerzésre!

2017. március 6-ig nyújthatók be a támogatási kérelmek a „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című pályázati felhívásra. A pályázaton mezőgazdasági termelők indulhatnak egyénileg, vagy kollektív beruházás keretében. A támogatásból a kertészeti tevékenységhez kapcsolódó munkagépek beszerzése lehetséges. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.

A felhívás célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzése révén.

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében az alábbiak támogathatók:

  • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése,
  • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
  • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
  • maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése, amennyiben az előző évi mezőgazdasági üzemméret 75%-át kertészeti tevékenység adja
  • talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek), amennyiben az előző évi mezőgazdasági üzemméret 75%-át kertészeti tevékenység adja.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft. A támogatási intenzitás egyéni projekt esetén a Közép-Magyarországi régióban 40%-os, az ország többi részén 50%-os. Kollektív beruházás és fiatal mezőgazdasági termelő esetén további 10 százalékponttal növelhető a támogatás mértéke.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 6-tól 2017. március 6-ig lehetséges.

Forrás: Pályázati Hírek