Megjelent a Nyílt innováció „2019-1.4.1-NYÍLT” pályázat

A nemzetközi példákra is alapozó felhívás célja, hogy ösztönözze a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) bevonását a nagyvállalatoknál felmerülő, de nem a nagyvállalat alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási és innovációs kérdések, problémák megoldásába, így erősítve köztük az együttműködést és a tudásáramlást, valamint a hazai kkv-k versenyképességét.

A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból 1 milliárd forint keretösszeggel támogatja.

A támogatási kérelmek elektronikus benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. január 15-én 16.00 óráig lehetséges.

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

  • a kiírás szerinti GFO kódú profitorientált vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA, KATA vagy KIVA hatálya alá 
  • a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt feltételek szerinti nagyvállalkozásnak kell lennie.

A felhívásra konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség, egy adott vállalkozás kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatható célkitűzések köre

  • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének legalább 50%-a).
  • Önállóan nem támogatható: nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, közbeszerzés, iparjogvédelem.

További lényeges feltételek

  • A pályázó kötelezően vállalja, hogy a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordításainak összege a projekt befejezését közvetlenül követő üzleti évben az elnyert támogatás legalább 200%-át eléri.
  • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12-36 hónap. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.
  • A pályázónak 2 év fenntartási kötelezettsége van.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 1 milliárd forint keretösszeget biztosít. Projektenként 30-150 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Forrás: nkfih.gov.hu