Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

Elindult a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása” elnevezésű (VP3-3.1.1-19 azonosító jelű) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. július 14. napjáig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba. Az intézkedéssel kívánják elősegíteni, hogy az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A pályázattal ösztönözni tudják a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételét. A minőségrendszerek keretében előállított termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő, más, hasonló termékek.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A támogatás igénybevételére azok az aktív mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik minőségrendszer(ek) tagjai, vagy akik oltalom alatt álló elnevezésű terméket állítanak elő. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő tagságának kezdete a minőségrendszerben illetve részéről az adott oltalom alatt álló elnevezés első használata nem lehet korábbi, mint 2014. január 1. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek körébe a minőségrendszerekben való részvétel tartozik, amely az alábbi Európai Unió által elismert minőségrendszerekbe való tartozást jelenti:
– A) célterület: az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezések: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői(eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, ésa hagyományos különleges termékek)
– B) célterület: Ezek olyan nemzeti minőségrendszerek, amelyek a nemzeti elismerési rendelet által elismert és az 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált
– C) célterület: a nemzeti elismerési rendelet által elismert és a 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált terméktanúsítási rendszerek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
– A) célterület esetében:

  • A támogatást igénylő termékével az 1151/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó minőségrendszerekben vesz részt: Az előállított termék a 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., iii, v. alpontban foglaltak szerint: megfelel az 1151/2012/EU rendelet minőségre utaló választható kifejezések (kivéve az 1151/2012/EU rendelet 31. és 32. cikk) rendszerének (a földrajzi árujelző oltalommal rendelkező termékek, illetve a hagyományos különleges termékek az EU-s regiszterben „Door” adatbázis elvárásainak),
  • vagy szeszes italok esetében a 110/2008/ EK rendeletnek megfelelő termék előállítója, és az előállított termék szerepel az EU „Spirits” regiszterben ,
  • vagy a borra vonatkozó 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének Ia. szakaszának (a forgalomba hozatali engedély az EU-s regiszterben (E-bacchus vagy E Ambrosia) szereplő, oltalom alatt álló eredet-megjelölés, vagy földrajzi jelzés használatát teszi lehetővé).

– B) célterület esetében:

  • A támogatást igénylő az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és notifikált nemzeti minőségrendszerben részt vesz

–  C) célterület esetében:

  • A támogatást igénylő 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. c) pontja szerinti, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és notifikált terméktanúsítási rendszerben vesz részt.

Az Intézkedés keretében egyszerűsített költségelszámolásra van lehetőség. Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg /termelő illetve csoport/5 év.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. október 1. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.

 

Forrás, részletek: palyazat.gov.hu