Módosulnak a GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése és a GINOP-8.2.1-15 Támogatott beruházási hitel… című felhívások

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” című (GINOP-3.4.1-15 kódszámú) és „Támogatott beruházási hitel az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” című (GINOP-8.2.1-2015 kódszámú) felhívások módosulnak.

A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája által 2016. október 4-én kiadott, az Európai Bizottság észrevételén alapuló állásfoglalás értelmében az előkészítési költségek a 651/2014/EU rendelet (továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 6. cikk (4)-(5) bekezdésében szereplő kivételekkel valamennyi, az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatás vonatkozásában csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben:

  • a támogatási kérelem még az előkészítő tevékenységek megkezdése előtt benyújtásra került; és
  • az előkészítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek, mint pl. tanulmány vagy szerződés szervesen illeszkednek a tényleges beruházáshoz vagy projekthez.

Fentiek alól kivételt képez a de minimis támogatási jogcím, mely jelen közleménnyel beemelésre kerül a felhívások releváns pontjaiba, így lehetőséget teremtve a támogatási kérelem benyújtása előtt keletkezett előkészítési költségek elszámolhatóságához.

Jelen közlemény megjelenését követően a felhívások hamarosan módosításra kerülnek.

Forrás: palyazat.gov.hu