Módosult a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című (VEKOP-2.1.7-15 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a felhívás 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége pontban megadott telefonszám, és az ügyfélfogadás ideje.

2.    A felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek pont kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:

„A I. d), II. a) és, b), valamint a III. a) pontban részletezett tevékenységek csak piacra vitel megvalósítása esetén tervezhetőek.”

3.    A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja kiegészítésre került az alábbi rendelkezéssel:

„A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.”

4.    Módosult a felhívás 3.5.1 A projekt megkezdése pontja

5.    A felhívás 3.5.2 pontja kiegészült azzal, hogy állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.

6.    Módosult a felhívás 3.6.1 A projekt területi korlátozása pontja

7.    Módosult a felhívás 3.8 Fenntartási kötelezettség pontja

8.    Módosult a felhívás 3.9 Biztosítékok köre pontja

9.    A felhívás 4.1 pont kiegészítésre került azzal, hogy „nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely számára a VEKOP-2.1.1-15 (Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása) felhívás keretéből a prototípus fejlesztésre valamint piacra jutás  tevékenységre vonatkozóan már került megítélésre támogatás.”

10.    Módosult a felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok”, illetve a „Tartalmi értékelési szempontok” pontja.

11.    Módosult a felhívás 5.3 Támogatás mértéke, összeg pontja

12.    Módosult a felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja

13.    Módosult a felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja

14.    Kiegészítése került a felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre pontja

15.    Módosult a 8. A felhívás szakmai mellékletei pontja

Bővebb információt itt érhet el.

Forrás: palyazat.gov.hu