Módosult az Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében” című (VEKOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.         A Felhívás 1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjából technikai pontosításra került sor, illetve a rendelkezésre álló keretösszeg 2 865 millió Ft-ra került megemelésre arányosan elosztva a 2 szakasz között.

2.         Pontosításra került a Felhívás 3.8 Önerő pontja.

3.         A Felhívás 5.5 Elszámolható költségek pontja kiegészítésre került az alábbi szakaszokkal:

„A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.”

„A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.”

 

palyazat.gov.hu