Módosultak a fenntartási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos egyes rendelkezések

Megjelent a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet, melynek értelmében az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség teljesítését a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb a fűtési időszak utolsó napjáig felfüggeszti. A fűtési időszak az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak.

Tájékoztatjuk a tisztelt GINOP és GINOP Plusz Kedvezményezetteket, hogy a fenntartási kötelezettség fűtési időszakon belüli felfüggesztése lehetőségével élve is szükséges teljesíteniük változatlan időszakra vonatkozóan a számszerűsíthető vállalásaikat, illetve a feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesült projektek visszamérési feltételeit sem érinti a rendelet szerinti felfüggesztési lehetőség.

Forrás: palyazat.gov.hu