Nem a gyorsaság, hanem a benyújtott pályázatok minősége a mérvadó

A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az előző időszakkal ellentétben a 2014-2020 közötti uniós programozási ciklusban a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott pályázatok bírálata minden esetben a pályázat tartalma alapján történik, a benyújtás dátuma nem befolyásolja a döntés kimenetelét.

A pályázatok benyújtására előreláthatólag minden felhívás esetében 2 évig folyamatosan van lehetőség. A benyújtott pályázatok a felhívásokban meghatározott intervallumokban, szakaszos módon kerülnek elbírálásra. Ennek értelmében a bírálati szakasz utolsó napjáig benyújtott összes kérelem együttesen kerül elbírálásra.

A 2007-2013 közötti időszakhoz képest lényeges változás, hogy a pályázatok rangsorba állítása csak a szakaszhoz tartozó összes pályázat elbírálása után történhet meg. A gyors és hatékony döntéshozatal érdekében fontos, hogy a pályázatok megfelelő minőségben és a szükséges mellékletekkel együtt kerüljenek benyújtásra. A hiánypótlás és adategyeztetés folyamata ugyanis késlelteti a végleges rangsor kialakítását.

Amennyiben egy felhívás esetében jelentős mértékű túligénylés mutatkozik, akkor az Irányító Hatóság a pályázat benyújtásának felfüggesztése előtt 3 nappal közleményben tájékoztatja az ügyfeleket a felfüggesztés tényéről, ezzel biztosítva számukra, hogy a be nem küldött pályázatukat a felfüggesztés előtt benyújthassák.

A kormány célja, hogy a pályázók minél egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban jussanak hozzá az uniós forrásokhoz. Ennek érdekében átlátható és átjárható pályázati rendszer került kiépítésre, amelynek fontos eleme a többi operatív programhoz igazodó egységes eljárásrend és az egyszerűsített elbírálás.

 

kormany.hu