Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása – KAP-RD04a-RD04b-2-24 (KIS ÉLIP)

Benyújtási időszak:

1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

 

Pályázat célja:

  • Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések megvalósulása.
  • Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések megvalósulása.
  • Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése

 

Pályázók köre:

Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

  • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Elszámolható költségek:

Projekt előkészítés költségei:

Jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági költsége, tervellenőr költsége, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák, szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, egyéb szakértői tanácsadás.

Beruházások költségei:

Főszabály szerint új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembehelyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

Terület-előkészítés, építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés költsége, eszközbeszerzés, próbaüzem költségei, immateriális javak beszerzése, lízing

Projektmenedzsment költségei:

Projektmenedzsment tevékenység személyi jellegű ráfordításai, a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyagköltsége, szakértői szolgáltatás díja

Támogatási összeg:

Maximum 200 millió Ft


Fontos információk a pályázatról

Pályázat státusza tervezett
Pályázati kategória eszközbeszerzés
Kik pályázhatnak? mezőgazdasági termelők
Induló vállalkozások is pályázatnak? nem
Támogatási forma vissza nem térítendő
Területi korlátozás országos