FÓKUSZTERÜLETI INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA (GINOP Plusz 2.1.1-24)

Benyújtási időszak:

2024. október 08.-tól 2025. június 26.-ig az alábbi értékelési szakaszok szerint:

 1. Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző,
  gyógyító és ellátó rendszerek támogatása” nemzetgazdasági prioritásához
  tartózó” fókuszterület
 • 1. szakasz: 2024. október 8. – 2024. október 22.
 • 4. szakasz: 2025. május 6. – 2025. május 20.
 1. A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása, ezen belül kiemelt célterület az energetikai és az agrár technológiák támogatása” fókuszterület
 • 2. szakasz: 2024. október 23. – 2024. november 6.
 • 5. szakasz: 2025. május 28. – 2025. június 11.
 1. Minden egyéb kiválósági projekt
 • 3. szakasz: 2024. november 7. -2024. november 21.
 • 6. szakasz: 2025. június 12. – 2025. június 26.

Pályázat célja:

A megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 1. a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
 2. b) a fejlesztésnek minimum TRL 4-es szintről kell indulnia, a megvalósítási időszak végére a minimum TRL 7-es szintet elérve és
 3. c) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, amelynek a fenntartási időszak végére el kell érnie a TRL 9-es szintet és

d) a fenntartási idő végére megszerzett iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési-, használati minta) esetén megszerzett oltalmat kell birtokolnia.

 

Pályázók köre:

Mikro és kisvállalkozások, illetve nagyvállalatok

I. amelyek, rendelkeznek legalább 2 lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

II. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 12 fő volt;

iii. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

IV. a nem konzorciumi formában támogatást igénylő vállalkozásnak a nettó árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évben nem lehet alacsonyabb, mint 300 millió Ft;

V. konzorcium esetében a vállalkozások nettó árbevételének együttesen el kell érni a 400 millió forintot a támogatási kérelem iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évben,

VI. A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell NKFI Hivatal által kiállított minősítéssel (szakértői vélemény, hogy a projektben elvégzett feladatok kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e, tartalmazza az alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységek arányát, továbbá a projekt piaci hasznosíthatóság szempontjából történő minősítését is).

 

Elszámolható költségek:

 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás támogatási kategória keretében:

a) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak személyi jellegű költségei – önálló projekt min 30%, konzorciumi projekt min 50 %.

 • Bérköltség;
 • A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;
 • Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria).
 • Kutató-fejlesztő esetén max 2 000 000 Ft/hó/fő
 • Technikus esetén max 900 000 Ft/hó/fő
 • Segédszemélyzet esetén max 600 000 Ft/hó/fő

 

A projekt keretében csak szakirányú végzettséggel foglalkoztatott személyi jellegű ráfordítása számolható el!!!

b) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – max 30 %

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek – anyagköltségek – max 10 %

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek – Eszközbeszerzés költségei (VTSZ lista szerint) – max 30 %

 • Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek, egyedi tervezésű és előállítású célgép költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).
 • Új, egyenként min nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

e) Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei – Átalány költség

 • A támogatható tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségek (hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, iparjogvédelmi oltalomszerzés, szabadalmi oltalom szerzés, rezsi, piacra vitel, horizontális tevékenységek) csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be
 • Vetítési alapja a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tagonként elfogadott személyi jellegű ráfordítás 15 %-a.

 

 

Támogatási összeg:

Minimum 300 000 000 Ft – maximum 800 000 000 Ft

 


Fontos információk a pályázatról

Pályázat státusza tervezett
Pályázati kategória kutatásfejlesztés
Kik pályázhatnak? KKV-k, nagyvállalatok
Induló vállalkozások is pályázatnak? nem
Támogatási forma vissza nem térítendő
Területi korlátozás országos