Társadalmi egyeztetésen Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése című felhívás tervezete

Elindult „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című (MAHOP-2.1-2016 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 22. napjáig várja a Miniszterelnökség a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás részletei:

A Felhívás a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervben rögzített célok alapján, a MAHOP-ban meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében került meghirdetésre. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra ágazat technológiai fejlődésének elősegítését az innováció és a tudástranszfer alkalmazásával. Az intézkedéssel várhatóan széles körben valósulnak meg KFI együttműködések, tudásáramlás, tudásfelhasználás és tudásbázisok. Az innovációk elterjesztése, a K+F infrastrukturális kapacitás erősítése és innovatív technológiák alkalmazása jelentős fejlődést eredményez az akvakultúra ágazat vállalkozásaiban.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges támogatás igénylése:

• olyan műszaki, tudományos vagy szervezeti ismeretek fejlesztésének támogatása a haltermelésben, amelyek többek között csökkentik a környezetre gyakorolt hatást;
• a haltermelő létesítményekből elfolyó víz szervesanyag-tartalmának csökkentése innovatív víztisztító technológiák alkalmazásával;
• a halolaj- és hallisztfüggőség csökkentése innovatív takarmányozási technológiák bevezetésével;
• a fenntartható erőforrás-hasznosításra irányuló innovatív technológiák alkalmazásának támogatása;

• fenntartható termelési módszerek támogatása;

• jó piaci potenciállal rendelkező új fajok termelésbe vonásának, illetve piaci bevezetésének támogatása;
• új, vagy jelentősen tökéletesített termékek, új vagy továbbfejlesztett folyamatok kialakításának, vagy piaci bevezetésének támogatása.

A cél elérését a Kormány a tagállam által elismert, a műveletek eredményeit hitelesítő köz- vagy magánjogi tudományos vagy műszaki testületek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
• a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
• a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

További információt itt talál.

 Forrás: agroforum.hu