Új munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

Megjelent a GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd forintos keretösszeggel. A felhívás keretében számos tématerület feldolgozására van lehetőség. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be munkavállalói vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, konzorciumi partnerként pedig felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kutatással foglalkozó nonprofit szervezetek. Az igényelhető támogatás 10 és 50 millió forint közti összeg, a támogatás 100%-os intenzitású. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 18-től 2018. december 21. 12 óráig van lehetőség.

 

A felhívás célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.

A felhívás keretében az alábbi tématerületekhez kapcsolódó projektek nyújthatók be:

 • az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése és az időskori munkaerőpiaci aktivitás elősegítése;
 • a munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra);
 • munkahelyi diverzitás kezelése és az ezzel járó lehetőségek kihasználása,
 • a munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód elősegítése, a szegregáció megelőzése;
 • a nők és a férfiak egyenlő munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása;
 • a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai;
 • a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások;
 • munkaerő-igények és készségigények előrejelzése;
 • munkaerőpiaci átmenetek elősegítése;
 • munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére;
 • minőségi munkahelyek;
 • a munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás;
 • zöld- és kék-gazdaság, környezetvédelem, környezettudatosság;
 • közösségi megoldások a gazdaságban („sharing economy”);
 • a válságban lévő ágazatok kilábalási, megújulási terveinek kidolgozása (innovatív megoldások, új technológiák alkalmazása stb.);
 • alkonygazdaság fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása, az egészségügyi szektor piaci alapon működő részének foglalkoztatási potenciálja;
 • a generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken;
 • vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése,
 • a kiskereskedelmi boltok társadalmi felelőssége és munkaerőpiaci potenciálja az alacsony lakosságszámú településeken;
 • a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása
 • felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira.
 • munkavédelmi, munkahelyi egészséggel összefüggő kutatás a honvédelem, a sütőipar, a gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, a gép, gépi berendezés gyártása, és az ipari gép, berendezés, eszköz javítása ágazatok/alágazatok/szakágazatok területén

A felhívás keretében támogatható tevékenységek:

 • Szakmai, módszertani fejlesztések: foglalkoztatási, munkaerőpiaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmányok, hatásvizsgálatok, elemző tanulmányok készítése, adatgyűjtés- és feldolgozás, valamint módszertan kidolgozása
 • Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása
 • Kísérleti projekt megvalósítása: módszertan részletes kialakítása és kipróbálása, képzés, szolgáltatás és tanácsadás, szogláltatásfejlesztés, rendezvények és kampányok szervezése
 • Szociális partnerek kapacitásfejlesztése: szakmai gyakornok biztosítása a szociális partnereknél történő foglalkoztatás és munkaerőpiaci tapasztalatszerzés, valamint a szervezetek fiatalabb generációk irányába történő nyitásának megvalósítása érdekében
 • Nemzetközi és európai uniós együttműködés
 • Képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységek

Önállóan, konzorciumvezetőként, vagy konzorcium tagként a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek valamint ezek szövetségei. Konzorciumi tagként az államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá kutatóintézetek, kutatással foglalkozó nonprofit szervezetek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió maximum 50 millió forint. A támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 18-től 2018. december 21. 12 óráig van lehetőség szakaszos elbírálás keretében, az első szakaszhatár 2018. október 30. 14 óra.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.