ÚJ pályázat – K+F+I tevékenységek támogatása 2017-től

A GINOP keretében megjelent a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívás. A pályázat legfőbb célja a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése.A pályázók 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendőtámogatásra, valamint 25 millió Ft és 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönre nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatást igénylő vállalkozásnak minimum 10% önrészt kell biztosítania. A rendelkezésre álló keretösszeg 105 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 08-tól lehetséges.

A felhívásra olyan vállalatok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek mikro-, kis-, és középvállalkozásnak, illetve nagyvállalatnak minősülnek, amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel és éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt. Ezen kívül fontos, hogy Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei pályázhatnak, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatás összege elsősorban kísérleti fejlesztésre fordítható, így különösen új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása. Beszerezhetőek továbbá a tevékenységhez szükséges eszközök, valamint épület építése, bővítése és átalakítása is támogatható.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint lehet, az igényelhető kölcsön összege pedig minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek 50%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 40%-a középvállalat esetében, 30%-a pedig nagyvállalatok esetében. A többi régióban a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az elszámolható költségek 55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, nagyvállalatok esetén pedig 35%-a lehet. A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható költségek 40%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, és 60%-a lehet nagyvállalatok esetében. A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható költségek 35%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, a nagyvállalatok esetén pedig 55%-a.

Fontos megjegyezni, hogy a forráshiányos időszak után kifejezetten nagy az igény az ilyen jellegű pályázatokra, elképzelhető a gyors keretkimerülés.

Forrás: Pályázati Hírek