Újra fiatal gazdák 100%-os induló támogatása 2016. őszétől

Új feltételekkel indulhatnak 2016. szeptemberétől a fiatal gazdák az új Vidékfejlesztési Programban.  A fiatal gazdák induló támogatása volt az egyik legnépszerűbb jogcím az elmúlt években.  Az új, 2014-2020 közötti időszakra szóló Vidékfejlesztési Programban (VP) továbbra is megmarad a lehetőséget a 40 év alatti gazdálkodók induló támogatására, ugyanakkor már megváltozott feltételekkel. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 37,73 milliárd forint.

Az Uniós egyeztetések lezárulását követően a VP a fiatal gazdálkodók támogatását már kifejezetten egy minimális termelési potenciál megléte estében tudja csak támogatni, ezért is kívánatos, hogy az ÚMVP alapján még támogatható kör, a teljesen kezdőkre vonatkozzon. Ez a minimális termelési potenciál 6 000-25 000 euró STÉ (Standard Termelési Érték) közötti, de sem kevesebb, sem több nem lehet. A termelési potenciál meglétét több módon igazolhatja a gazdálkodó, pl. termőföld esetén lehet saját tulajdon, vagy érvényes haszonbérleti szerződéssel kell rendelkeznie.

A STÉ program szerinti meghatározása a következő: az ágazat kibocsátását fejezi ki termelői áron hektárra, vagy számolásállatra vetítve. A mutatót a termelési érték és a közvetlen támogatások (továbbá az általános forgalmi adó és egyéb termékadó) különbségeként fejezzük ki. A tevékenységi irány meghatározásánál figyelembe veszik az egyéb jövedelemtermelő tevékenység értékét is. Az üzemméretet a mutató közvetlenül euróban fejezi ki.

Az euróban kifejezett STÉ kiszámításához segítséget ad az itt elérhető kalkulátor. (A táblázatban a növénykultúrák mellé beírt hektárszám, illetve az állatfajonként beírt létszám alapján a táblázat mellett látható cellában automatikusan megjelenik az STÉ érték.)

Az egyik legjelentősebb változás a termelési potenciál megléte mellett, tehát, hogy míg korábban a közvetlen területalapú támogatást igénylők ki voltak zárva a támogatásra jogosultak köréből, addig az új feltételekkel pályázókra ez nem vonatkozik. Ők már idén is igényelhetnek területalapú támogatást. Ugyanakkor a jogcímre pályázni szándékozók területalapú igénylése nem lehet több a 25 000 euró STÉ-t jelentő terület nagyságánál. Emellett aki korábban már nyújtott be agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, az csak abban az esetben zárja ki a jogosultak köréből a pályázót, ha a benyújtást vállalkozói jogviszonyban tette meg. Tehát, ha őstermelőként (ami az Unióban természetes személyt jelent) nyújtotta be a kérelmet, akkor jogosult a jogcímre pályázni. Az új időszakban a jogosultságban további pozitív változás, hogy a 41. életév betöltése jelenti az életkori feltétel korlátját.

Az új feltételekkel induló fiatal gazdák a korábbihoz hasonlóan 40 ezer eurónak megfelelő forint összegben kaphatnak támogatást.

A fiatal gazdálkodók támogatásainak rendszerét illetően fontos tisztázni néhány fogalmat is. A VP-ben két fogalmat kell megkülönböztetnünk:

a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatási jogcím keretében „induló fiatal gazda” a 18-40 év közötti (41. életévét még nem betöltött) és a táblázatban szereplő feltételeknek is megfelelő természetes személy,
a beruházási jogcímek esetében „induló” fiatal gazda a 18-40 év közötti (41. életévét még be nem töltött) és legfeljebb öt éve kezdett mezőgazdasági tevékenységet
A KAP I. pillérét jelentő közvetlen támogatás keretében „fiatal mezőgazdasági termelő” az, aki az igénylés első évében 40 évesnél nem idősebb (2016. évi kérelmezés esetén 1976-ben, vagy azt követően született) természetes személy, aki egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet az igénylés évét megelőző 4 éven belül nyújtott be (2016. évi kérelmezés esetén nem régebben, mint 2012.) vagy tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, és megfelel az előző pontban foglaltaknak.

 

agroforum