Változások az ültetvénytelepítési pályázat dokumentációjában

Módosult a „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja, amely az alábbi pontokat érinti:

 

1.) 3.2.1. Általános elvárások fejezet A) részének 5 és 6. pontja: Adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírás törlésre került: az adatszolgáltatást későbbiekben az egységes Monitoring tájékoztató szerint kell teljesíteni a Kedvezményezetteknek. Ezzel együtt a 18. melléklet – A kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésénél figyelembe veendő adatok listája – törlésre került és a 19. számú melléklet sorszáma 18-ra változott.

2.) 3.2.1. Általános elvárások fejezet B) részének 1. pontja (támogatási kérelem benyújtásakor a szükséges engedélyek) kiegészítésre kerül az 1. a. ponttal, amely szabályozza a 2018. január 1. után a telepítési szándék bejelentésének igazolását.

3.) 3.2.1. Általános elvárások fejezet B) részének 10. pontja kiegészül az első kifizetési kérelemhez benyújtandó, a telepítésre kerülő ültetvény telepítési szándék bejelentését és hatóság általi nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum benyújtásával.

4.) 3.2.1. Általános elvárások fejezet C) részének 1. pontja: a termőhelyi minősítésre vonatkozó szabály pontosítása.

5.) 3.2.1. Általános elvárások fejezet C) részének 9. pontja: telepítési naplóra vonatkozó előírás pontosítása.

6.) 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 4. pontja a fiatal gazdák esetébe figyelembe vehető mezőgazdasági jellegű végzettségekkel kapcsolatos pontosítást tartalmazza; 7. pontja kiegészült a telepítési szándék bejelentésének igazolásával, továbbá a 29. számú lábjegyzet módosítása: a telepítési terv tartalmára vonatkozó előírások pontosítása.

7.) Az 1. számú melléklet 1. pontjában technikai pontosítást történt.

A felhívással párhuzamosan módosult a Támogatói Okirat is.

 


Forrás és további részletek: palyazat.gov.hu